6943957218 Αγίου Γεωργίου 3, Νέα Ηρακλέιτσα, Καβάλας

Επικοινωνία

Αγίου Γεωργίου 3, Νέα Ηρακλέιτσα, Καβάλας, Τ.Κ.: 64007

Τηλέφωνο: 6943957218

Φαξ: 2510231393

E-mail: kgdimitris@gmail.com

Υπεύθυνος: Καραγιάννης Δημήτριος

Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Επισκεψιμότητα: 1913

Ιστοσελίδα: http://www.kthma-construct.gr